ก้อนหินที่เราขุดมาจากภูเขาบางก้อน
มีร่องรอยของเปลือกหอยฝังอยู่
หินประเภทนี้ คือหินที่แปรสภาพมาจากเปลือกหอย
ถ้าตรวจให้ละเอียด จะเห็นว่าร่องรอยของเปลือกหอย
ที่ปรากฏอยู่บนก้อนหินนั้น
เป็นหอยที่อยู่ในทะเล
จากหลักฐานเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ภูเขาประเภทนี้ เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อน
แล้วจึงโผล่ขึ้นมาจากทะเล
ภูเขาสูงๆ ในโลกเราทุกวันนี้
เมื่อก่อนล้วนแต่เคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน

edit @ 15 Mar 2013 23:09:17 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet