ในขณะที่น้ำทะเลของเราที่นี่ขึ้นนั้น
ในที่อื่นๆของโลก น้ำทะเลก็กำลังลด
จำนวนน้ำของทะเลนั้นไม่เปลี่ยนแปลง(ตอนที่ขึ้นหรือลด)
เมื่อท้องฟ้ามีดวงจันทร์น้ำทะเลก็ขึ้น
เนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีต่อน้ำทะเล
 
ในขณะที่ท้องฟ้าไม่มีดวงจันทร์ น้ำทะเลก็ขึ้น
เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ด้านหลังของโลก
อยู่ห่างจากโลกของเรามากเกินไป
มันก็ทิ้งน้ำทะเลไว้ ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น

edit @ 15 Mar 2013 23:10:00 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet