ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ไกลแสนไกลนั้น
เมื่อเกิดลมพายุขึ้น ทะเลก็จะปั่นป่วน
เกิดขึ้นลมขนาดใหญ่มหึมา
คลื่นเหล่านี้จะซัดไปทั่ว
คลื่นที่เกิดจากพายุโซนร้อนเหล่านี้
เรียกว่าคลื่นยักษ์
คลื่นยักษ์เหล่านี้มักจะเกิดในช่วงฤดูฝน
ความเร็วของคลื่นยักษ์นี้มาก่อนพายุลมเสียอีก
และส่งผลไปยังทะเลที่อยู่ไกลๆ ได้ด้วย
เมื่อมันผ่านมหาสมุทรอันไกลโพ้นมาแล้ว
ลักษณะคลื่นก็ไม่เหมือนตอนแรกแล้ว

edit @ 15 Mar 2013 23:10:59 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet