ทำไมทะเลจึงเค็ม

posted on 01 Jul 2011 08:13 by ebar555 in EverydayScience directory Knowledge
ในแม่น้ำมีเกลือผสมอยู่เพียงเล็กน้อย
น้ำที่มีเกลือผสมอยู่เล็กน้อยเหล่านี้
ไหลลงสู่ทะเลอย่างไม่หยุดยั้ง
แต่น้ำทะเลจะถูกแสงแดดเผา
ให้ระเหยกลายเป็นไอแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
ในขณะที่มันลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า
มันก็ทิ้งเกลือไว้ในทะเลย
 
ดังนั้น เกลือในทะเล
ยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น
จนกลายเป็นน้ำเค็มเช่นทุกวันนี้
เวลาก้อนหินพังทะลายเป็นก้อนเล็กหรือเป็นธุลีดิน
เกลือที่อยู่ในหินก็จะละลายไปกับน้ำฝนที่ตกชะลงมา
แล้วไหลไปในแม่น้ำลำธารและไหลลงสู่ทะเล
ดังนั้นน้ำทะเลจึงเค็ม

edit @ 15 Mar 2013 23:11:19 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet