น้ำทะเลจะขึ้นลงตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก
และน้ำทะเลยังขึ้นลงตามแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ด้วย

น้ำทะเลขึ้นลงบ้างเล็กน้อยตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ไม่ล้นออกมาเพราะมีแรงดึงดูดของโลกคอยควบคุมไว้

เวลาเราล้างแอบเปิ้ลจะมีหยดน้ำเกาะอยู่บนผิวของแอบเปิ้ล
ไม่ถึงกับไหลออกไปหมดเลยทีเดียว
นี่ก็เป็นเพราะแรงดดึงดูดของแอบเปิ้ลที่มีต่อน้ำนั่นเอง

edit @ 15 Mar 2013 23:16:04 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet

#1 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 07:39