เวลาภูเขาไฟระเบิด มันจะพ่นเอาสิ่งต่างๆ ใต้พื้นดินออกมาด้วย
ควันที่พ่นออกมาคือไอน้ำและก๊าซที่พัดเอาผงธุลีออกมา
ถ้าแรงระเบิดมีมาก แม่แต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆก็ยังถูกพ่นออกมาได้
หินเหล่านี้ก็คือก้อนหินและเศษหินที่ถูกหลอมละลาย
เวลามันพ่นไฟออกมานั้น ก็จะมีน้ำแร่เหล่านี้ไหลออกมา
น้ำแร่เหล่านี้จะถูกเผาจนแดงฉาน
เวลาลาวาเหล่านี้ ไหลลงมาถูกพื้นดิน
ต้นไม้และบ้านเรือนก็จะถูกความร้อนของมันเผาไปด้วย

edit @ 15 Mar 2013 23:16:46 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet