เพชรเกิดขึ้นที่ไหน

posted on 11 Oct 2010 03:25 by ebar555 in EverydayScience directory Knowledge
มีวัตถุอย่างหนึ่งที่เหมือนกับถ่านไม้ไม่มีผิด
เรียกว่า ธาตุคาร์บอน
เมื่อมันถูกแรงดันสูง มันจะกลายเป็นเพชร
เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้แต่เฉพาะใต้พื้นพิภพที่ลึกมากเท่านั้น
ใต้พื้นดินมีหินเพชรอยู่ด้วย
บางทีมันจะถูกหลอมละลายและถูกพ่นออกมาพร้อมกับลาวา
หินเหล่านี้ถูกแดดถูกฝนนานวันเข้า
ก็จะค่อยๆ สลายตัว ไหลลงสู่แม่น้ำ
เมื่อถูกน้ำซัดมากๆ เข้า เพชรก็ค่อยๆ ปรากฏออกมาให้เห็น
ดังนั้น ตามแม่น้ำที่มีทรายเพชรอยู่จึงหาเพชรได้

edit @ 16 Mar 2013 23:49:26 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet