หินบางชนิดเกิดจากการทับถมกันของดิน
บางชนิดเกิดจากลาวาของภูเขาไฟ
ก้อนหินที่เกิดจากการทับถมของดิน
จะมีทรายและกรวดปนอยู่ด้วย
หินที่เกิดจากลาวาบางก้อนก็เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
บางก้อนก็ค่อยๆ เย็นตัวลง

หินมีหลายประเภท บางชนิดที่แตกต่างเนื่องจาก
ถือกำเนิดไม่เหมือนกัน
บางชนิดที่เกิดจากวิธีการทับถมที่แตกต่างกัน
จึงกลายเป็นหินประเภทต่างๆ

edit @ 16 Mar 2013 23:49:57 by เลดี้ กล๊า กล้า

Comment

Comment:

Tweet